Barnehagen vår - Nuestra escuela infantil

Hola Barnehage er en flerkulturell barnehage, som bidrar til at et språklig og kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. Personalet støtter barn med flere språk i sitt morsmål og arbeider samtidig aktivt med å fremme barns norskspråklige kompetanse. Personalet tar utgangspunkt i hvert enkelt barns bakgrunn og ståsted. Barnehagen har spisskompetanse inne spansk gjennom å ha en stor andel spanskspråklige ansatte.

 

Hola Barnehage es una escuela multicultural que contribuye a que la diversidad lingüística y cultural sea enriquecedora para todo el grupo de niños. El personal apoya a los niños plurilingües en su lengua matera y trabaja al mismo tiempo activamente para desarrollar la competencia dentro del noruego. El personal toma como punto de partida las condiciones individuales de cada niño. La escuela infantil tiene competencia específica dentro del español ya que hay un gran porcentaje de empleados de lengua hispana.