Psykisk helsefremmende barnehager

I mer enn to år har Hola barnehage i Oslo vært en av 8 pilotbarnehager som har deltatt i et prosjekt om psykisk helsefremmende arbeid i barnehagen i regi av STYD Kommunikasjon.

Pilotbarnehagene har vært med på å forme hele prosjektet og prosessen. Fokus i prosjektet er på de ansatte i barnehagen og hvilke miljøer – fysiske og psykiske - som tilbys barn.

Førende i arbeidet er barns rettigheter og forståelse av den salutogene teorien (en teori om fysisk og psykisk helse som fokuserer på hva som fremmer god helse og gir individer økt mestring og velvære). Det pedagogiske innholdet må speiles i dette, og det er alltid de ansatte som har ansvar for relasjonene, og miljøene barna ferdes i.

Prosjektet har blant annet resultert i et digitalt verktøy som skal hjelpe barnehageansatte til å jobbe systematisk med psykisk helse i barnehagen. Verktøyet skal bidra til å sikre at innholdet i FNs barnekonvensjon, grunnloven, barnehageloven og rammeplanen overholdes.

De neste par månedene skal alle 20 ULNA- barnehagene teste ut det nye digitale verktøyet. Vi er stolte av å være med og ta del i dette viktige arbeidet.