Vi følger med i tiden!

Vi legger til rette for mer effektiv kommunikasjon med våre medarbeidere gjennom Office365 og Teams i 2020.

Vi er opptatt av å følge med i tiden og ha gode kommunikasjonsverktøy.
Denne uken hadde vi møte med vår IT- partner Procano. Sammen planla vi blant annet overgangen til Office365.

Vi gleder oss til å gå over til en mer effektiv kommunikasjon i og mellom alle medarbeidere i ULNA- barnehagene, gjennom bruk av Office365 og Teams i 2020.