Vålerenga samfunn og ULNA- barnehagene

Vålerenga Samfunn og ULNA- barnehagene utvider nå samarbeidet med et nytt prosjekt med fokus på bevegelsesglede, fellesskap og sosial kompetanse. 44 barn fra to av ULNA’s barnehager i nærområdet deltok på kick-off som ble avsluttet med dansing sammen med Tippen

Kick- off med besøk av Tippen      

 

Utvider samarbeidet                                                                                                                          Vålerenga og ULNA har vært samarbeidspartnere i mange år, og ULNA har blant annet jevnlig tatt inn kandidater fra stiftelsens prosjekt Jobbsjansen. 15.juni hadde vi kick-off for et nytt prosjekt med fokus på bevegelsesglede og fellesskap. Med bakgrunn i våre organisasjoners felles verdier skal vi sammen jobbe med å finne måter å bidra til sosial utjevning og skape muligheter for barn og familier.

Prosjektet går ut på at 4-5 åringene i Alleen barnehage og Valle Hovin idrettsbarnehage gjennom barnehageåret jevnlig får delta i aktiviteter med fokus på bevegelsesglede. Aktivitetene vil blant andre ledes av Unge ledere utdannet av Vålerenga Samfunn. Førskolebarna får i tillegg et eget opplegg som fokuserer på fair-play, holdningsarbeid, felleskap, følelser, inkludering, mangfold m.m. Vi skal også ha felles arrangementer for familiene i de to barnehagene.

Les hele saken her: Vålerenga Samfunn + ULNA = Sant - Vålerenga Samfunn (vif-samfunn.no)