Flerspårklighet - Plurilingüismo

Språk binder kultur og identitet sammen og det er derfor vi er opptatt av mangfold, flerspåklighet og inkludering! El lenguaje une la cultura y la identidad juntos y por eso nos centramos en el trabajo con la diversidad, el plurilingüismo y la inclusión!

Mangfold og flerspråklighet er to viktige og spennende områder vi jobber med i hverdagen. Felles opplevelser, lesesstunder, musikk og sang, reise rundt verden og opplevelse av ulike tradisjoner - alt dette gjør at vi skaper positiv nysjerrighet rundt likheter og ulikheter, som igjen ender i toleranse og respekt for hverandre. Vi lærer av og med hverande - tenk så fint å kunne dele disse opplevelsene sammen!


Når språket knyttes til her- og nå situasjoner, konkreter og opplevelser blir språkstimulering på sitt beste. Gode stunder med dialog, undring og mye tull og tøys med ord og språk er grunnleggende i Hola - på den måten utvikler vi språkferdighetene våre hver dag. 

___________________________________________________________________________________

La diversidad y el plurilingüismo son dos áreas muy interesantes que trabajamos en el día a día. Las experiencias conjuntas, asambleas de lectura, música y canciones, el viaje alrededor del mundo y el experimentar diferentes tradiciones - todo esto crea un ambiente de curiosidad positiva hacia nuestras semejanzas y diferencias, que de nuevo termina en tolerancia y respeto hacia los demás. Aprendemos de otros y con otros - piensa que bonito poder compartir estas experiencias juntos!

El desarrollo lingüístico se lleva a cabo de la mejor manera cuando el lenguaje se conecta con las situaciones del aquí y el ahora, concretos y experiencias. Buenos momentos, diálogo, investigación y mucha diversión con las palabras y lenguaje son factores básicos en Hola - de esta manera desarrollamos nuestras habilidades lingüísticas cada día.